cáo phó

Image 30-11-2023 at 13
Thành Kính Phân ưu
Screenshot 2023-03-22 at 16.34
Cáo Phó Ông Anton Trần Quốc Tuấn
Screenshot 2023-03-22 at 16.25
CÁO PHÓ Ông PHÊRÔ VÕ HIỀN SƯ
Ông PHÊRÔ VÕ HIỀN SƯ Sinh ngày 28-2-1942 tại Long Xuyên Từ trần lúc 7g50 ngày 1-10-2016 (nhằm ngày 1 tháng 9 năm Bính Thân)  tại bệnh viện Antonius, Nieuwegein. Xin cùng cầu cho linh hồn Phêrô...