Thành Thật Tri Ân Tất Cả Qúy Cha và Quý Vị

Chúng con thành thật cảm tạ Qúy Cha, cùng tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em và qúy bạn hữu đã cầu nguyện, dành nhiều ưu tư, sự quan tâm, cũng như đóng góp rộng rãi về tinh thần cũng như vật chất, qua hình thức niên liễm, hoặc xin lễ, hoặc cho tiền giỏ (collecte) trong nhà thờ, hoặc mua đặt món ăn, vào các dịp Đại Lễ của Giáo xứ.

Chúng con cũng chân thành cám ơn tất cả quý anh chị làm việc trong BĐH-GX, quý vị đại diện giáo khu, quý ban ngành, các anh chị thiện nguyện viên, quý giáo lý viên, quý anh chị huynh trưởng, và tất cả quý ông bà anh chị em, đã giúp bằng cách này, hoặc cách khác, giúp duy trì, và phát huy các sinh hoạt của giáo xứ chúng ta trong năm qua.

Kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tục cầu nguyện và rộng tay giúp đỡ cho giáo xứ chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn xót thương, bảo vệ và ban muôn ơn lành cho qúy cha, và tất cả qúy ông bà anh chị em.

Luôn kết hợp trong Đức Kito,
mục tử Giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Kính chúc quý cha và quý ông bà anh chị em
muôn ơn lành của Chúa Thánh Thần