Phụng Vụ Lời Chúa

Thánh Lễ Chúa Nhật 14 TN B
Cn 07-07-2024

Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình“(Mc 6, 1-6)

Bài Ðọc I:   Ed 2, 2-5

Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri“.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng: “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: ‘Chúa là Thiên Chúa phán như vậy’. Hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri”.

  • Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 122, 1-2a. 2bcd. 3-4

Ðáp: Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con (c. 2cd).

1) Con ngước mắt nhìn lên Chúa,
Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. Kìa,
như mắt những người nam tôi tớ,
nhìn vào tay các vị chủ ông. Ðáp:                                                                        

2) Như mắt của những người tỳ nữ,
nhìn vào tay các vị chủ bà,
mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa,
là Thiên Chúa của chúng tôi như thế,
cho tới khi Người thương xót chúng tôi.  Ðáp:                                                     

3) Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương,
vì chúng con đã bị khinh dể ê chề quá đỗi!
Linh hồn chúng con thật là chán ngấy lời chê cười của người giàu sang,
nỗi miệt thị của lũ kiêu căng. Ðáp:                                                                         

Bài Ðọc II:    2 Cr 12, 7-10

Tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi“.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Ðức Kitô: vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.  – Ðó là lời Chúa.

Alleluia:  1 Pr 1, 25

Alleluia, alleluia! – Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 6, 1-6

Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

  • Ðó là lời Chúa.

Bron: http://thanhlinh.net/node/20319 

Suy Niệm: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối “. ( 2 Cr 12, 7-10).   

Một cụ già đã ngoài 85, bị nhiều chứng bệnh trầm trọng và trải qua những lúc thập tử nhất sinh. Nhưng bà luôn lạc quan, tin tưởng, và mong được còn sống. Bà luôn cầu xin cho được khỏe mạnh thêm để ở bên cạnh các con, và các cháu vì bà còn những người con đang đau bệnh trầm trọng hơn bà, cần được sự an ủi và quan tâm của bà. Niềm khao khát được mạnh khỏe để sống đã giúp bà chấp nhận đau đớn trong thân xác, miễn sao bà còn được sống để hiện diện và an ủi các con trong tuổi già yếu của bà.
Và đúng vậy, trong cuộc sống cho dù đầy đủ hoặc thiếu thốn, ai ai cũng gặp muôn vàn thử thách, đau khổ, và nhiều gian nan, và niềm khao khát được sống vẫn luôn là động lực mạnh mẽ để giúp mọi người vượt qua mọi khó khăn. Thánh Phaolô đã tâm sự rằng ngài đã trải qua quá nhiều gian truân, bị giam cầm, đánh dập thử thách và đối diện nhiều lần với sự chết. Và càng những lúc ngài gặp những sự khó đó thì ngài lại càng vững tin, khao khát được sống và làm tất cả những gì có thể, để tiếp tục rao giảng Tin Mừng Chúa Kito Phục Sinh. Và ngài trải qua sự khó này, chịu sự đánh đập kia và tất cả đều qua đi, ngài luôn cảm nghiệm được sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Phục sinh. Ngài cũng luôn ghi nhớ rằng ngài đã chống đối Chúa và là kẻ rốt hết trong các Tông đồ, nhưng ngài luôn tin rằng ngài được mời gọi và được thêm sức mạn cho dù ngài gặp nhiều gian nan thử thách và đau khổ. Ngài luôn cảm được ơn Chúa trợ giúp: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối “( 2Cr 12, 7-10). Những ơn thánh này đã được ban cho thánh Phaolo để ngài chu toàn trách nhiệm và bổn phận theo thánh ý Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn thêm sức mạnh để mọi người chúng con luôn vững tin vào Chúa, cho dù những thử thách, đau khổ, nghịch cảnh bao trùm trên người chúng ta, những nghi ngờ làm nản chí chúng con, những đam mê làm lu mờ lý trí chúng con, nhưng xin giúp chúng con luôn vững tin vào quyền năng Chúa và vui lòng ôm ấp tất cả những nghịch cảnh với tấm lòng thành kính và tạ ơn. Amen.     

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm
(Báo Digitaal Mục vụ GX  số tháng 06 -08, 2024).