Phụng Vụ Lời Chúa

Chúa Nhật Lễ 4 Mùa Phục Sinh B

Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên…  Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại.  (Ga 10, 11-18)

Bài Ðọc I:     Cv 4, 8-12
“Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: “Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi, xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đã đóng đinh, và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên Ðá Góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không một Danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ”.
– Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 117, 1 và 8-9. 21-23. 26 và 28cd và 29
Ðáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường (c. 22).

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa ở loài người. Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.                                       

2) Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, và đã trở nên Ðấng cứu độ con. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.                                                       

3) Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị.Chúa là Thiên Chúa của con và con cảm tạ Chúa,  lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở.                                                         

Bài Ðọc II:     1 Ga 3, 1-2

“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

  • Ðó là lời Chúa. 

Alleluia:   Ga 10, 14
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm:  Ga 10, 11-18
“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

  • Ðó là lời Chúa.

Bron: http://thanhlinh.net/node/20369

Suy Niệm: “Danh thánh Giêsu” (Công vụ Tông Đồ 4,8-12)
Không có danh nào được ban cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được cứu  ngoài tên Giêsu. Đó là câu chuyện chúng ta được nghe trong bài đọc một của Chúa nhật này, sách Công vụ Tông Đồ.

Sau khi Phêrô và Gioan chữa một người què từ thuở mới sinh ở trước Đền thờ Jerusalem thì hai ông bị các nhà chức trách Do Thái bắt.

Họ không muốn các Tông Đồ giảng với dân chúng về Giêsu, Đấng mà họ đã chối bỏ. Họ càng không muốn các ông nói rằng Giêsu đã phục sinh, và đã chữa cho người què.

Tuy nhiên, điều lạ là hai Tông Đồ không sợ. Trước những lời hăm dọa, họ đã tuyên xưng một chân lý vĩnh cửu: không một Danh nào dưới gầm trời này đã được ban cho con người, nhờ đó con người được cứu, ngoài Danh Giêsu. Giêsu có nghĩa là Chúa cứu.

Con người trong mọi thời đại hình như luôn tìm một ai đó hoặc một cái gì đó như là cứu cánh của mình.

Đó có thể là một nhân vật xuất chúng nào đó. Đó có thể là vật chất, những khả năng, hoặc khoa học kĩ thuật.

Nhưng sớm hay muộn người ta sẽ nhận ra rằng không ai và không gì có khả năng chữa lành những vết thương sâu xa của họ, ngoại trừ Chúa Giêsu.

Lm Giacobe Nguyễn Quốc Thái
(Báo Digitaal Mục vụ GX  số tháng 03 -05, 2024)