Thông báo Tin buồn

Nhận được tin từ gia đình cho biết:

Ông Giuse Phạm Đăng Lâm

qua đời ngày 23-05-2024 tại Capelle aan den IJssel.
Hưởng thọ 63 tuổi.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse được vào vui hưởng sự sống muôn đời với Đức Kito.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang gia, quý tang quyến, quý bạn hữu vì sự ra đi của người quá cố thân yêu này.

Hiệp thông trong cuộc khổ nạn và mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kito chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Giuse được mau diện kiến thánh nhan Chúa.

Tang gia cho biết ông Lâm: “Hij heeft vol durf geleefd, altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, en uitdagingen, en inspireerde ons allemaal met zijn energie en moed. In deze tijd van rouw en verdriet putten we troost uit de herinneringen aan de mooie momenten die we met hem mochten delen. We zullen zijn lach, zijn verhalen en zijn onwankelbare positiviteit altijd koesteren.

Thành kính phân ưu.

BĐH và Mục tử Giáo xứ,
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện MHM