Nhận được tin từ gia đình anh Nguyễn Văn Tiến và các con (Nijverdal) cho biết bố, ông: Giuse Nguyễn Văn Hạ qua đời ngày 09-08-2023 tại giáo xứ Chu Hải, Tân Hải, Bà Rịa, Việt Nam. Hưởng thọ 96 tuổi