Category: Phân Ưu

Cảm Tạ cho bà cụ Maria Hồ Thị Thỏn

Gia đình chúng con xin hết lòng tri ân: – Đức ông Phêro Trần Văn Hòa cựu Quản nhiêm Giáo xứ Các thánh tử Đạo Việt Nam – Cha Phaolô Phạm Đình Hiện Quản nhiệm Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Cha...

Read More
Loading