Author: admin

Thành Kính Phân Ưu Gioan Bùi văn Dị

Nhận được tin từ gia đình anh chị Bùi Trần Thiện Thanh (Bergen op Zoom) cho biết người cha là ông: Gioan Bùi văn Dị qua đời tạị Erftstad, Đức Quốc sáng thứ tư ngày 11.09.2019 Hưởng thọ 89 tuối. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ và các bạn hữu hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bùi văn Dị mau vui hưởng thánh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn đến  gia đình anh chị...

Read More

Thành Kính Phân Ưu Maria Hồ Thị Thon

Nhận được tin từ gia đình anh chị Hồ Sĩ Hiền (Den Hoorn) cho biết người mẹ là bà cụ: Maria Hồ Thị Thon qua đời tại Perth, Úc Quốc sáng thứ năm ngày 12.09.2019 Hưởng thọ 92 tuổi. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ và các bạn hữu hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria Hồ thị Thon mau vui hưởng thánh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn đến gia đình anh chị Hồ...

Read More

Tham Dự Đại Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ và Kính Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

’Máu các thánh Tử Đạo là hạt giống sinh ra nhiều Kitô hữu’ (Tertullianus). Quyết tâm theo gương các thánh Tử Đạo Việt Nam và duy trì đức tin ông bà cha mẹ để lại, Giáo xứ Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức đại lễ kính mừng các Thánh Tử Đạo Việt-Nam bổn mạng của giáo xứ ngày: Chúa nhật 15.09.2019 vào lúc 14.00 giờ   Tại nhà thờ       Heilig Hart van Jesus                                                    Kerklaan 2,                                                    3645 EV Vinkeveen Đức Giám Mục Theodore Hoogenboom, Đức Giám Mục Phụ Tá của Tổng Giáo Phận Utrecht, sẽ chủ tế đại lễ và sẽ ban phép Bí tích Thêm Sức cho các con em của chúng ta. Con trân trọng kính mời Quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em và các bạn hữu của các tôn giáo bạn đến mừng đại lễ kính nhớ các vị tiền nhân đã dùng máu mình bảo vệ đức tin và công lý, thì xin cho mọi người chúng ta cũng biết quyết tâm trung thành, sống và phát huy đức tin trong thế giới hôm nay.   Chương trình: – 12g30    Đón tiếp – 13g00    Quý cha ban Bí Tich Hòa Giải – 13g15    Đức Giám Mục thăm hỏi các em đón nhận Bí Tích Thêm Sức – 14g00...

Read More

Thành Kính Phân Ưu Đominico Trần Minh

Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ ông bà Trần Khắc Sáng (Ridderkerk) cho biết người con là anh: Đominico Trần Minh    qua đời thật bất ngờ tạị tư gia đêm thứ hai 19 tháng 8, 2019 vào lúc 23.30   Hưởng dương 30 tuổi. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn  Đôminico Trần Minh được mau vui hưởng thánh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với anh...

Read More

“Nhớ Ơn Mẹ”

Kính thưa:    Cha Phaolô Phạm Định Hiện Quản nhiệm  Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD tại Hòa Lan Ban Tổ Chức  và ân nhân tại 7 giáo khu : Delft, Ede, Lisse, Leeuwaarden, H.I. Ambacht, Spijkenisse Rotterdam – Capelle, thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan.                           Con là Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum.  Ngày hôm nay (11/7/2019) con vừa nhận được 6.500 EURO do quý...

Read More

Thành Kính Phân Ưu Đa Minh Nguyễn Văn Vinh

Nhận được tin từ Bà Nguyễn thị Kim Nhung (Amersfoort) cho biết người chồng là ông:  Đa Minh Nguyễn Văn Vinh  đã an nghỉ trong Chúa tạị bênh viện Meander – Amersfoort, vào lúc 22g00 ngày 07/06/2019. Hưởng thọ 60 tuổi. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Đa-Minh Nguyễn văn Vinh mau vui hưởng thánh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với bà Nguyễn thị Kim Nhung, các con,...

Read More

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 9-10