GIÁO XỨ

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Hoà lan

"Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin" (Ga 20, 19-31)

bài mới đăng - nieuw bericht - new post

image-13
Cn 03-12-2023. Phụng Vụ Lời Chúa CN 1 Mùa Vọng năm B.
 
PVLC VIET
AUDIO - Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
http://giaoxuvietnam.nl/wp-content/uploads/2023/12/pvlc021223V.mp3 Bài Ðọc I: Is 63, 16b-17; 64,...
PVLC HL
AUDIO - Liturgie van 1e zondag van de advent, jaar B
http://giaoxuvietnam.nl/wp-content/uploads/2023/12/pvlc021223.mp3 eerste lezing: Jes. 63, 16b-17.19b;...
Image 01-12-2023 at 16
THÁNG 12.2023 & 01-02.2024
image-13
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
Image 30-11-2023 at 13
Thành Kính Phân ưu
0B12BA03-1E5B-49B3-8A30-DA7DEC2198CF_4_5005_c
AUDIO - Liturgie van het feest Christus, Koning van het Heelal, 34e en laatste zondag door het jaar A
http://giaoxuvietnam.nl/wp-content/uploads/2023/11/PVLC26-11-2023-D.mp3 eerste lezing: Ezekiel. 34,...
0B12BA03-1E5B-49B3-8A30-DA7DEC2198CF_4_5005_c
AUDIO - Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Giesu Kito Vua VũTrụ (CN34TNnămA) Cn 26-11- 2023
http://giaoxuvietnam.nl/wp-content/uploads/2023/11/PVLC26-11-2023.mp3 Bài Ðọc I: Edêkiel chương...
0B12BA03-1E5B-49B3-8A30-DA7DEC2198CF_4_5005_c
Cn 26-11-2023. Phụng Vụ Lời Chúa Giesu Kito Vua Vũ Trụ (CN 34 TN A).

UPCOMING EVENTS & SỰ KIỆN SẮP TỚI

38881982-AB1D-4B85-A8F8-F70F480D2DE6_4_5005_c
Tham Dự Thánh Lễ Trọng Thể Kính Mừng Chúa Giáng Sinh
Screenshot-2023-06-10-at-07.21
THƯ MỜI HỌP
Screenshot-2023-06-10-at-07.21
THƯ MỜI HỌP
6D657F44-1BA2-4A0C-AB42-8CDF1AEC8540_4_5005_c
Thư mời Mừng lễ kính Thánh Nữ Faustina
Screenshot 2023-08-04 at 14.42
THƯ MỜI
Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ – Chúa Nhật 17.09.2023, vào lúc 14.00 giờ do Đức Hồng Y Willem...
Screenshot-2023-06-10-at-07.21
THƯ MỜI
Screenshot-2023-06-10-at-07.21
Kính mời Qúy Vị Đại Diện Giáo Khu, Hội Đoàn, quý Ban Ngành, qúy Ca Đoàn, Ban Thanh Niên, và het Zomerkampbestuur tham dự buổi họp được tổ chức vào ngày thứ bảy 21-10-2023 từ 13.00 – 17.00 giờ tại nhà xứ Cothen: H.H. Petrus en Paulus, Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen
Screenshot 2023-08-04 at 14.42
Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ – Chúa Nhật 17.09.2023

het woord van god

Người phải sống lại từ cõi chết
(Ga 20, 1-9).