GIÁO XỨ

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Hoà lan

Lịch lễ - chương trình mục vụ

gx-nvcttđvn-hl-tháng 1-2-3

NgàyThánh LễĐịa ĐiểmThời Gian
Tháng 1, 2024
T7 06.01CHÚA HIỂN LINHGk Alkmaar18.30 giờ
CN 07.01CHÚA HIỂN LINHGk Lisse10.00 giờ
CN 07.01CHÚA HIỂN LINHGk Ede13.15 giờ
CN 07.01CHÚA HIỂN LINHGk H.I Ambacht14.00 giờ
CN 07.01CHÚA HIỂN LINHGk Nieuwegein16.00 giờ
T7 13.01CN 2 TN B
CN 14.01CN 2 TN BGK Delft11.00 giờ
CN 14.01CN 2 TN BGk Spijkenisse14.45 giờ
CN 14.01CN 2 TN BGk Roosendaal18.00 giờ
CN 14.01CN 2 TN BGk Tilburg14.00 giờ (cha khách)
Thứ 7 20.01CN 3 TN BGk Goes17.00 giờ
CN 21.01CN 3 TN BGk Helmond13.00 giờ
Thứ bảy 27.01CN 4 TN BGK Arnhem17.00 giờ (mừng tết Giáp Thìn)
CN 28.01CN 4 TN BGk Purmerend10.00 giờ
CN 28.01CN 4 TN BGk Hoorn14.00 giờ
CN 28.01CN 4 TN BGk Almere17.00 giờ
CN 28.01CN 4 TN BCa đoàn tổng hợp
Veenendaal
16.30 giờ ( cha khách)
Tháng 2, 2024
CN 04.02CN 5 TN AGiáo Xứ Mừng
Lễ Tết Giáp Thìn.
hội trường Event Plaza,
Lange Kleiweg 86,
2288 GR Rijswijk.
14.00 giờ
T7 10.02CN 6 TN BGk Alkmaar18.30 giờ
CN 11.02CN 6 TN BGk Delft11.00 giờ
CN 11.02CN 6 TN BGk Spijkenisse14.45 giờ
CN 11.02CN 6 TN BGk Bergen op Zoom(cha khách)
Thứ Tư 14.02Lễ Tro Aswoensdag.
Khởi đầu Mùa Chay
Năm B
T7 17.02CN 1 Mùa ChayGk Goes17.00 giờ
CN 18.02CN 1 Mùa ChayGk Nijmegen
chung với
GX người Hòa Lan
10.00 giờ
CN 18.02CN 1 Mùa ChayGk Helmond13.15 giờ
CN 18.02CN 1 Mùa ChayGk Deventer14.30 giờ (cha khách)
T7 24.02CN 2 Mùa Chay
CN 25.02CN 2 Mùa ChayGk Purmerend10.00 giờ
CN 25.02CN 2 Mùa ChayGk Hoorn14.00 giờ
CN 25.02CN 2 Mùa ChayGk Almere17.00 giờ
Tháng 3, 2024
T7 02.03CN 3 Mùa ChayGk Alkmaar18.30 giờ
CN 03.03CN 3 Mùa ChayGk Lisse10.00 giờ
CN 03.03CN 3 Mùa ChayGk H I Ambacht14.00 giờ (cha khách)
CN 03.03CN 3 Mùa ChayGk Nieuwegein16.00 giờ
T7 09.03CN 4 Mùa ChayGk Lelystad18.00 giờ
CN 10.03CN 4 Mùa ChayGk Delft11.00 giờ
CN 10.03CN 4 Mùa ChayGk Spijkenisse14.45 giờ
CN 10.03CN 4 Mùa ChayGk Roosendaal18.00
CN 10.03CN 4 Mùa ChayGk Tilburg14.00 giờ (cha khách)
T7 16.03CN 5 Mùa ChayGk Goes17.00 giờ
CN 17.03CN 5 Mùa ChayGk Helmond13.00 giờ
CN 17.03CN 5 Mùa Chay
Bổn Mạng
Gk Ede13.30 giờ (cha khách)
CN 17.03CN 5 Mùa Chay
Bổn Mạng GK Nijmegen
GK Nijmegen16.00 giờ
T7 23.3CN 5 Mùa Chay
CN 24.03CN Lễ LáTĩnh Tâm chung
tại một địa điểm
T2 25.03Tuần Thánh
T5 28.03Witte Donderdag
thứ Năm
Tuần Thánh
T6 29.03Goede Vrijdag
Thứ sáu Tuần Thánh
CN 31.03.24Lễ Kính Mừng
Chúa Phục Sinh
Vinkeveen14.00 giờ
Ghi Chú:
GS: mùa Giáng Sinh
TN: mùa Thường Niên
PS: Mùa Phục Sinh

Lịch Lễ

Chương trình Mục Vụ
GX -NVCTTĐVN - HL 2024

Sự Kiện Sắp Tới
IMG_0430
THƯ MỜI LỄ PHỤC SINH
Thư Mời tham dự Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh Cn 31-03-2024...
IMG_0363
THƯ MỜI TỈNH TÂM MÙA CHAY Cn 24-03-2024
2024 jan Thư Mời Tĩnh Tâm Mùa Chay def
Image 06-01-2024 at 09
Thư Mời - Tham Dự Thánh Lễ Mừng Tết Giáp Thìn Chúa Nhật 04.02.2024