Category: Uncategorised

Thu Cảm Tạ “Giuse Nguyễn Ngọc Thùy”

Cảm Tạ Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: Cha quản nhiệm Phaolô Phạm Đình Hiện Đ.Ô. Phêrô Trần Văn Hòa Cha Giuse Trần Đức Hưng Cha Gioan Nguyễn Văn Thông Cha Giuse Lê văn Thắng Cha Phaolô Tạ Kim Thanh Bình. Quý soeurs Quý...

Read More
Loading