Thư Mời Tham Dự Họp chung Qúy Vị Đại Diện các Giáo Khu, các Hội Đòan và các Ban Ngành trong giáo xứ

...

Read More