Thong-tin-GX-Bai-doc-Thanh-Le-CN-XVIII-TN-C-Cn-31.07.2022-Thu-Moi-Le-Bon-Mang-Giao-Xu-Trai-He-be-mac-TT-Ban-Thanh-Nien