Bài Chia Sẻ Tĩnh Tâm

Chân thành kính Gửi đến quý ông bà anh chị em mạng nối vào youtube để nghe lại buổi tĩnh tâm tại nhà thờ Ede do cha Toma Nguyễn Đình Anh Nhụê OFM Conv hướng dẫn   

Xin quý vị nhấn vào mạng nối (link) này.
https://www.youtube.com/watch?v=mG4c0vyGCuM&list=PL32MxBHC4mM87CoSaX-OS981jY96dSed0