Y-le-Phung-vu-Chua-Nhat-33-TN-B.-On-Toan-Xa-thang-11.-Cau-nguyen-cho-On-Thien-Trieu.-Lockdown-3-tuan-va-thong-tin-GX