Thong-tin-GX-va-TT-Thanh-Le-CN-4-Phuc-Sinh-B-Cn-25.-04.-2021-tai-Vinkeveen