Thong-tin-GX-va-TT-Thanh-Le-CN-3-Phuc-Sinh-B-Cn-18.-04.-2021-tai-Vinkeveen