Thong-tin-GX-va-TT-Thanh-Le-CN-II-Phuc-Sinh-Kinh-Long-Thuong-Xot-Chua-Cn-11.-04.-2021-tai-Vinkeveen