Thành Kính Phân Ưu Đaminh Hoàng Ly

Nhận được tin từ anh chị Nguyễn Phước Hậu-Hoàng thị Phát (Cappelle) cho biết người anh là:

Đaminh Hoàng Ly

đã an nghỉ trong Chúa tại Mỹ Quốc.

Hưởng dương 59 tuổi.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em

trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho

linh hồn Đaminh Hoàng Ly

mau vui hưởng thánh nhan Chúa

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang gia và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, niềm tin và an ủi tang gia và tang quyến trong sự chia ly với người quá cố thân yêu này.

Thành kính phân ưu và

hiệp thông trong niềm đau buồn và kính nhớ này.

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Leave a Reply