Thành Kính Phân Ưu anh Giuse Đinh Minh Tri

Nhận được tin từ gia đình chị Đinh thị  Hồng (Deventer) cho biết người em là ông:

Giuse Đinh Minh Tri

đã an nghỉ trong Chúa tại giáo xứ Thái Hải, Hậu Giang, Cần Thơ, Việt Nam ngày 11.02.2020 vào lúc 14.00 giờ Việt Nam

Hưởng thọ 62 tuổi.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em

trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho

linh hồn Giuse Đinh Minh Tri được Thiên Chúa xót thương, tha thứ và đón nhận vào vui hưởng

thánh nhan Thiên Chúa.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn cùng tang gia và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, niềm tin và an ủi tang gia, gia đình chị Hồng và toàn thể tang quyến về sự chia ly của người quá cố thân yêu này.

Thành kính phân ưu và chia sẻ trong niềm đau buồn và hiệp ý cầu nguyện cho người qúa cố trong tang gia.

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Leave a Reply