Thành Kính Phân Ưu Tang Gia và Tang Quyến ông cụ Phaolo Tạ Đức Nhật Etten Leur

Nhận được tin từ những người con (xin xem tờ Cáo Phó đính kèm) của người quá cố

cho biết ông cụ:

Phaolo Tạ Đức Nhật

đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia Etten Leur chiều thứ hai 11/11/2019.

Hưởng thọ 95 tuổi.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em

trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho

linh hồn Phaolo Tạ Đức Nhật

mau vui hưởng thanh nhan Chúa

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn cùng tang gia và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, niềm tin và an ủi các anh, chị, các cháu và tang quyến trong sự chia ly của người quá cố thân yêu này.

Thành kính phân ưu và

hiệp thông trong niềm đau buồn và thương nhớ này.

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Leave a Reply