Thành Kính Tri Ân

Chúng con thành thật tri ân:

Đức Ông Phêro Trần văn Hòa, Emeritus Pastoor van GX CTTĐVN tại Hòa Lan

Cha Ivan, pastoor van Parochie van ’t Zand

Cha Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm, Mục tử GX NVCTTĐVN tại Hòa Lan và các Quý Cha,

Quý Tu Sĩ Nam nữ

Ban Điều hành và tất cả qúy vị trong

GXNVCTTĐVN-Hòa Lan

Quý Bạn người Hòa Lan,

Quý Ông Bà Anh Chị Em giáo xứ Thánh Toma Chu Hải, VN

Quý Khách, qúy Bạn Hữu và thân nhân từ Mỹ quốc,

Đan-Mạch và Đức Quốc,

và tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em

 

đẵ cầu nguyện, mang vòng hoa đến phân ưu, tham dự thánh lễ An Táng và tiễn đưa linh cửu người chồng, ba, ông, anh của chúng tôi là ông Barnabe Đỗ Trung Tích ra nơi an nghỉ cuối cùng bình an.

Lời cầu nguyện và sự hiện diện của qúy cha và tất cả qúy ông bà anh chị em là một sư an ủi và sức mạnh cho chúng con chấp nhận sự chia lìa này.

Trong lúc tang gia bối rối và có điều gì thiếu sót xin qúy cha và tất cả quý vị niệm tình tha thứ.

Cũng kính mong qúy cha và tất cả qúy vị tiếp tục

cầu nguyện cho linh hồn Barnabe mau vui hưởng nhan thánh Chúa 

Chúng con đồng thanh bái tạ.

Bà Trần Thị Vui,

các con, các cháu và toàn thể tang quyến

Leave a Reply