Thu Cảm Tạ “Giuse Nguyễn Ngọc Thùy”

Cảm Tạ
Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ:
Cha quản nhiệm Phaolô Phạm Đình Hiện
Đ.Ô. Phêrô Trần Văn Hòa
Cha Giuse Trần Đức Hưng
Cha Gioan Nguyễn Văn Thông
Cha Giuse Lê văn Thắng
Cha Phaolô Tạ Kim Thanh Bình.
Quý soeurs
Quý ban điều hành và ban mục vụ GXNVCTTĐVN
Ca đoàn Thánh Linh
Quý giáo dân giáo khu Ede
Quý Ông Bà, cô chú bác
Quý thân bằng quyến thuộc, thân hữu xa gần.
Đã dành thời gian quý báu đến thăm viếng, cầu nguyện và hiệp dâng lễ cho chồng, cha,
ông và anh của chúng con là:
Giuse Nguyễn Ngọc Thùy
Đã được Chúa gọi ngày 26-3-2018, hưởng thọ 79 tuổi.
Với những tâm tình yêu thương quý báu của quý Cha, quý soeurs và quý vị là niềm an ủi
lớn trong những ngày đau thương khó khăn của gia đình chúng con. Gia đình chúng con
xin ghi khắc và tri ân.
Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân trên quý cha, quý soeurs và quý thân bằng
quyến thuộc. Xin chân thành cám ơn và chúc quý vị sống vui khỏe và hạnh phúc.
Gia đình chúng con xin quý cha, quý soeurs và quý vị rộng lòng tha thứ những sai sót của
tang gia.
Tang gia đồng cảm tạ:
Bà quả phụ:
Nguyễn Ngọc Thùy ( nhũ danh : Trần Thị Sen )
Trưởng nữ:
Nguyễn Thị Hội, và các con
Thứ nữ:
Nguyễn Thị Kim Vy, chồng và các con
Thứ nữ:
Nguyễn Thị Hà, và các con
Trưởng nam:
Nguyễn Đức Thạnh, vợ và các con
Thứ nữ:
Nguyễn Thụy Khanh, chồng và các con
Thứ nữ:
Nguyễn Hoàng Anh, chồng và các con
Em trai:
Nguyễn Đức Quán, vợ và các con

Leave a Reply