Hình ảnh Ðại hội Công giáo Hành hương Ðức Mẹ Banneux 2016 – Anh Thanh (NL) chụp Hình ảnh Ðại hội Công giáo Hành hương Ðức Mẹ Banneux 2016 – Anh Hợp (B) chụp