Những câu nói hay về tình yêu

Bị làm phiền có mệt mỏi lắm không?