Hình Ảnh Đại Lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót 03-04-2016

[button link=”https://goo.gl/photos/DCb9JuHcpRfrmAsJA” newwindow=”yes”] Đại Lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót 03-04-2016[/button]