Chúc mừng

Anh Gioanbaotixita Nguyễn Hoàng Phúc.

Sinh: 18-01-1985 tại Holland.

Con ông bà : Gioan Baotixita Nguyên Văn Thái và Maria Lê Thị Lan Anh. Cư ngụ: Helmond Holland

Sẽ kết hôn vào ngày : 22 -05-2016 với

Chị Sinica Cheung.

Sinh: 23-12-1985 tại Holland.

Con ông bà Elton Cheung và Sherin Choi. Cư ngụ: Rotterdam Holland

CĐGX.NVCTTĐVN hân hoan chúc mừng anh chị và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị bền vững, hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.
CĐGX.NVCTTĐVN