CHIA BUỒN

Chúng tôi vừa nhận hung tin là thân mẫu của anh Trần Thiện Huy (Almere)

Bà Maria Tống Thị Lượt

Vừa tạ thế ngày 1 tháng 3 năm 2016 tại Việt Nam, hưởng thọ 83 tuổi.

GXNVCTTĐVN xin hiệp thông cầu nguyện với Quý tang gia. Nguyện xin Thiên Chúa với lời cầu của Mẹ Maria và các thánh, thương đón nhận linh hồn Maria vào Nước Chúa và hưởng hạnh phúc muôn đời.

Thành kính phân ưu.

GX.NVCTTĐVN