Thư Mời Tham Dự Họp chung Thứ bảy ngày 20.10.2018

Thư Mời Tham Dự Họp chung Quý  Cha, Quý Vị Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và Các Ban Ngành Hàng năm Giáo Xứ chúng ta vẫn có một buổi họp thường niên để báo cáo những sinh hoạt trong năm Mục Vụ vừa qua (từ tháng 9/2017 cho đến...

Read More