Author: admin

Thành Kính Phân Ưu Cụ ông Giuse Nguyễn văn Tánh

Thành Kính Phân Ưu,   Nhận được tin buồn từ gia đinh anh chị Nguyễn văn Toàn và Nguyễn thị Lệ Thủy (Leeuwaarden) cho biết bố của chị Nguyễn thị Lệ Thủy là: Cụ ông Giuse Nguyễn văn Tánh qua đời tại Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 2018. Hưởng thọ 101 tuổi. Kính xin quý Cha và quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm vui hưởng nhan thánh Chúa cùng với các thánh của Chúa. Đại diện cho giáo xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa lan cha thành kính phân ưu cùng với gia đình anh chị Nguyễn văn Toàn và Nguyễn thị Lệ Thủy và tang quyến. Mục Tử Giáo Xứ Lm Phaolô Phạm Đình...

Read More

Thu Cảm Tạ “Giuse Nguyễn Ngọc Thùy”

Cảm Tạ Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: Cha quản nhiệm Phaolô Phạm Đình Hiện Đ.Ô. Phêrô Trần Văn Hòa Cha Giuse Trần Đức Hưng Cha Gioan Nguyễn Văn Thông Cha Giuse Lê văn Thắng Cha Phaolô Tạ Kim Thanh Bình. Quý soeurs Quý ban điều hành và ban mục vụ GXNVCTTĐVN Ca đoàn Thánh Linh Quý giáo dân giáo khu Ede Quý Ông Bà, cô chú bác Quý thân bằng quyến thuộc, thân hữu xa gần. Đã dành thời gian quý báu đến thăm viếng, cầu nguyện và hiệp dâng lễ cho chồng, cha, ông và anh của chúng con là: Giuse Nguyễn Ngọc Thùy Đã được Chúa gọi ngày 26-3-2018, hưởng thọ 79 tuổi. Với những tâm tình yêu thương quý báu của quý Cha, quý soeurs và quý vị là niềm an ủi lớn trong những ngày đau thương khó khăn của gia đình chúng con. Gia đình chúng con xin ghi khắc và tri ân. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân trên quý cha, quý soeurs và quý thân bằng quyến thuộc. Xin chân thành cám ơn và chúc quý vị sống vui khỏe và hạnh phúc. Gia đình chúng con xin quý cha, quý soeurs và quý vị rộng lòng tha thứ những sai sót của tang gia. Tang gia đồng cảm tạ: Bà quả phụ: Nguyễn Ngọc Thùy...

Read More

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 9-10