Author: admin

“Nhớ Ơn Mẹ”

Kính thưa:    Cha Phaolô Phạm Định Hiện Quản nhiệm  Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD tại Hòa Lan Ban Tổ Chức  và ân nhân tại 7 giáo khu : Delft, Ede, Lisse, Leeuwaarden, H.I. Ambacht, Spijkenisse Rotterdam – Capelle, thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan.                           Con là Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum.  Ngày hôm nay (11/7/2019) con vừa nhận được 6.500 EURO do quý...

Read More

Thành Kính Phân Ưu Đa Minh Nguyễn Văn Vinh

Nhận được tin từ Bà Nguyễn thị Kim Nhung (Amersfoort) cho biết người chồng là ông:  Đa Minh Nguyễn Văn Vinh  đã an nghỉ trong Chúa tạị bênh viện Meander – Amersfoort, vào lúc 22g00 ngày 07/06/2019. Hưởng thọ 60 tuổi. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Đa-Minh Nguyễn văn Vinh mau vui hưởng thánh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với bà Nguyễn thị Kim Nhung, các con,...

Read More

Thành Kính Tri Ân

Chúng con thành thật tri ân: Đức Ông Phêro Trần văn Hòa, Emeritus Pastoor van GX CTTĐVN tại Hòa Lan Cha Ivan, pastoor van Parochie van ’t Zand Cha Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm, Mục tử GX NVCTTĐVN tại Hòa Lan và các Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam nữ Ban Điều hành và tất cả qúy vị trong GXNVCTTĐVN-Hòa Lan Quý Bạn người Hòa Lan, Quý Ông Bà Anh Chị Em giáo xứ Thánh Toma Chu Hải, VN Quý Khách, qúy Bạn Hữu và thân nhân từ Mỹ quốc, Đan-Mạch và Đức Quốc, và tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em   đẵ cầu nguyện, mang vòng hoa đến phân ưu, tham dự thánh lễ An Táng và tiễn đưa linh cửu người chồng, ba, ông, anh của chúng tôi là ông Barnabe Đỗ Trung Tích ra nơi an nghỉ cuối cùng bình an. Lời cầu nguyện và sự hiện diện của qúy cha và tất cả qúy ông bà anh chị em là một sư an ủi và sức mạnh cho chúng con chấp nhận sự chia lìa này. Trong lúc tang gia bối rối và có điều gì thiếu sót xin qúy cha và tất cả quý vị niệm tình tha thứ. Cũng kính mong qúy cha và tất cả qúy vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Barnabe mau vui hưởng nhan thánh...

Read More

Phim Ngày Hành Hương Banneux

Tập 1. https://www.youtube.com/watch?v=emgj879kVu4&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=2&t=2839s Tập 2. https://www.youtube.com/watch?v=ErdDpUrYBuM&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=3&t=626s Tập 1. https://www.youtube.com/watch?v=ayMlfA3vQTI&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=4&t=1333s Tập 4. https://www.youtube.com/watch?v=XJxtbe20_wE&list=PLXS3QpBvWM3hUoNQNfx8y3D59I_N4L4Ru&index=5&t=67s Còn vô link này thì có playlist của tṛọn bộ phim:...

Read More

Gedragscode Pastoraat :tạm dịch là Những Thái Độ/ Cử Chỉ Căn Bản trong Mục Vụ

Trong kính quý Cha, kính chào qúy vị Đại Diện các giáo khu, các hội đòan và tất cả qúy Ông Bà Anh Chị Em, Kính chào bình an. Con muốn thông báo một tin đặc biết đến tất cả quý cha, quý ông bà anh chị trong và có liên hệ đến GX NVCTTDVN tại Hòa lan là Đúic Giàm Mục Phu tá Th.C.M Hoogenboom, đặc trách về pháp lý của Tổng Giáo Phận Utrecht và của Hội Đồng Giám Mục tại Hòa Lan yêu cầu con phổ biến đến tất cả quý cha và qúy vị đại diện và tất cả quý ông bà anh chi em bản nội quy Gedragscode Pastoraat ( zie bijlage/ xem bản đính kèm) tạm dịch là Những Thái Độ/ Cử Chỉ Căn Bản trong Mục Vụ. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều có liên hệ và làm việc với Bề Trên, với các bạn đồng nghiệp, với người làm việc, các bạn bè,  và nhất là hướng dẫn,  làm việc, sinh hoạt chung với các trẻ em, các em dưới tuổi thành niên (minderjarige) và những người lớn nhưng yếu kém (vulnerable adults) không chủ động được vì lý do gì đó. Vói tư cách là Giáo Xứ chúng ta phải cố gắng phổ biến và duy trì sự an toàn veiligheid cho tất cả mọi người đặc biệt cho các người...

Read More

Thành Kính Phân Ưu ông Cố: Phêro Trần Xuân Hương

Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ Lm Anton Trần Xuân Sang, SVD cho biết người cha là ông Cố: Phêro Trần Xuân Hương    qua đời tạị Giáo Xứ Phương Nghĩa, Giáo Phận Kontum, Việt Nam, chủ nhật 31.03.2019 Hưởng thọ 86 tuối. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn ông Cố Phêrô mau vui hưởng thanh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với cha Anton Trần Xuân...

Read More

Thành Kính Phân Ưu Bà Maria Hoàng Thị Liễu

 Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ ông Nguyễn vân Thạc (Hoogeveen) cho biết vợ là bà:                   Maria Hoàng Thị Liễu    qua đời tạị Hoogeveen, Hòa Lan chiều thứ sáu ngày 29.03.2019  Hưởng thọ 87 tuối. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Liễu sớm vui hưởng thanh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với ông Nguyễn văn Thạc, các con, các cháu và toàn...

Read More

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 10