Author: admin

Thành Kính Phân Ưu Bà Maria Hoàng Thị Liễu

 Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ ông Nguyễn vân Thạc (Hoogeveen) cho biết vợ là bà:                   Maria Hoàng Thị Liễu    qua đời tạị Hoogeveen, Hòa Lan chiều thứ sáu ngày 29.03.2019  Hưởng thọ 87 tuối. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Liễu sớm vui hưởng thanh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với ông Nguyễn văn Thạc, các con, các cháu và toàn...

Read More

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 6-8