Author: admin

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh 2019

 Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh 2019   Đức Kitô đã sống lại thật. Alleluia! Sự sống lại của Ngài khai mở nguồn ơn cứu chuộc và ban ơn phục sinh cho nhân loại. Ân sủng của biến cố lịch sử quan trọng này được diễn tả lại trong Tuần Thánh và đỉnh cao là sự Phục Sinh của Đức Kitô. Tin vào mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô, giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng con kính mời quý Cha, quý vị Tu Sĩ Nam Nữ và tất...

Read More

Thư Mời Tham Dự Hành Hương Kính Ðức Mẹ Banneux

Thư Mời Tham Dự Hành Hương Kính Ðức Mẹ Banneux   Kính gửi quý ông bà anh chị em, Cũng như những năm qua để có dịp sinh hoạt chung với những Cộng đoàn Công giáo khác, Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Hoà Lan sẽ cùng với Cộng đoàn Công giáo Bỉ và Ðức tổ chức Hành hương Kính Ðức Mẹ Banneux vào ngày:    Chúa nhật 12-05-2019 Thời gian từ 10.30 giờ đến 17.00 giờ Ðịa điểm Linh địa Banneux Rue de l’Esplanade, 57 4141 Sprimont  – Belgie –   Ðặc biệt...

Read More

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 4
Tháng 5