Author: admin

Thành Kính Phân Ưu Cụ ông Giuse Nguyễn văn Tánh

Thành Kính Phân Ưu,   Nhận được tin buồn từ gia đinh anh chị Nguyễn văn Toàn và Nguyễn thị Lệ Thủy (Leeuwaarden) cho biết bố của chị Nguyễn thị Lệ Thủy là: Cụ ông Giuse Nguyễn văn Tánh qua đời tại Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 2018. Hưởng thọ 101 tuổi. Kính xin quý Cha và quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm vui hưởng nhan thánh Chúa cùng với các thánh của Chúa. Đại diện cho giáo xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa lan cha thành kính phân ưu cùng với gia đình anh chị Nguyễn văn Toàn và Nguyễn thị Lệ Thủy và tang quyến. Mục Tử Giáo Xứ Lm Phaolô Phạm Đình...

Read More

LỊCH LỄ CỘNG ĐOÀN tháng 9-12 2018

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Video

Chúa Là Con Đường Một Chút Cầu Cho Cha Mẹ Tìm Về Bên Mẹ Liên Khúc Về Mẹ Maria Khúc Ca Dâng Mẹ.mpg Kìa Bà Nào AVE MARIA Thánh Thần Xin Hãy đến

MỤC ĐÍCH TRANG WEB

Trang thông tin điện tử của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hòa Lan được thành lập để giúp người công giáo Việt Nam tại Hà Lan duy trì và phát huy đức tin công giáo, đồng thời bắc nhịp cầu thông cảm, thông tin, liên lạc giữa các cộng đoàn địa phương, cũng như bảo tồn văn hóa và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Công Giáo Việt Nam, trong đồng hành với Giáo Hội Hoàn Vũ.

Tất cả thư từ bài vở xin gởi về: info@giaoxuvietnam.nl

LỜI TRI ÂN

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo VN tại Hòa Lan, xin gửi lời tri ân đến tất cả quí ông bà và anh chị em, đã có công đóng góp trong việc xây dựng Giáo xứ. Bao nhiêu sự hy sinh và công sức đó không thể dùng 26 chữ cái để diễn tả. Xin quí giáo dân của GXNVCTTĐ VN tại Hòa Lan cầu nguyện cho họ và nguyện xin Thiên Chúa cho những công sức đó được lan rộng trên khắp đất nước để cùng nhau xây dựng một nền tảng vững chắc. Đó là ngôi nhà nhỏ bé của Thiên chúa là GXNVCTTĐVN tại Hòa Lan.

ĐÓNG GÓP TÀI CHÁNH

Xin kính mời quí ông bà anh chị em, rộng tay đóng góp và ủng hộ tài chánh. Để giáo xứ Việt Nam của chúng ta có thể tồn tại và phát triển, ngày càng tốt đẹp hơn.

R.K. Vietnamese Parochie Nederland

NL21RABO 0111 847 370