Trai He 2013

Thư Nhắn trại hè 2013

Kính thưa quý ông bà, các cô bác và anh chị em giáo dân GXNVCTTDVN tại Hòa Lan

Cùng với ban tổ chức trại hè 2013 “” Vertrouwen in Christus” tại Lievelde

từ ngày 5-10 tháng 8 năm 2013

Chúng tôi cần tìm thêm những nhân lực có thể cùng chúng tôi phụ giúp ban tổ chức trại hè đóng góp trong những công việc cần thiết hàng ngày như phụ giúp trong bếp, vệ sinh v.v. tùy theo nhu cầu và rảnh rỗi của quý vị.

Ngoài ra nếu có quý vị nào qua tinh thần yêu thương, yêu mến các em của GXNVCTTDVN có thể phụ giúp vào phần tài chánh qua nhiều  hình thức khác nhau chẳng hạn như bửa ăn sáng, thùng bún/phở, trái cây v.v chúng tôi vô cùng hoan nghênh.

Trong tình đoàn kết và yêu thương, xin quý vị nào có thể phụ giúp qua những phần được nêu trên hoặc quý vị muốn biết thêm chi tiếc xin liên lạc qua:

Email: info@giaoxuvietnam.nl

Telephone:

Nguyễn hữu Phước:  0611583646

Đào ngọc Bách: 0653808483

Van maandag 5 augustus t/m zaterdag 10 augustus 2013

Inschrijvingen staan open op

www.traihe.giaoxuvietnam.nl