Kính Mong Quý Vị Thông Cảm. Nhà thờ Cothen CN 02.08.2020 theo quy luật RIVM-NL  không còn chỗ trống. Kính mong những qúy vị đã nhắn tin cho biết muốn tham dự thánh lễ Chúa Nhật 02.08.2020. Nhưng vì đã có quá nhiều qúy vị đã ghi danh trước, và nhà thờ Cothen CN 02.08.2020 này không thể đón nhận thêm. Mong qúy vị thông cảm và tha thứ.

Thánh Lễ trong tuần hè: CN 9, CN 16, và CN 23 tháng 8,2020 sẽ không có thánh lễ trực tuyến. Kính mời qúy vị tham dự thánh lễ tại các nhà thờ địa phương của qúy vị.

Mừng Kính Đức Mẹ Lên Trời CN 30.08.2020 tại Cothen
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Hòa Lan sẽ mừng kính thánh Bổn Mạng vào CN ngày 30.08.2020 vào lúc 14.00 giờ. Kính mời tất cả qúy vị cùng tham dự và nguyện xin Đức Mẹ La Vang cầu bầu cho chúng ta và cho thế giới. Thánh lễ này cũng sẽ được trực tuyến.

Tái Cử Hành Thánh Lễ tại các Giáo Khu từ tháng 9, 2020
Kính mời quý vị Đại Diện các giáo khu cố gắng liên lạc mượn nhà thờ để giáo khu có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Chúng ta cũng cần cộng tác với chính phủ và các Đức Giám Mục Hòa Lan tuân giữ các quy luật phòng ngừa corona và giữ khỏang cách 1,5 mét khi tham dự mọi sinh hoạt của giáo xứ. Qúy vị có thể đeo khẩu trang nếu qúy vị muốn. Nếu không mượn được nhà thờ được, hoặc vì lý do gì đó, kính mong qúy vị cũng thông báo cho cha biết. Thành thật cảm tạ.

Cha Hiện Tĩnh Tâm Tháng 8: Từ ngày 05 – 25/ 08/2020
Cha Hiện nghỉ hè và tĩnh tâm. Trong thời gian này cha Giuse Lê văn Thắng, SVD sẽ giúp qúy vị. Số điện thoại của cha Thắng:
06 877 329 58 (mob) hoặc: 077 326 1336 (thuis). Quý vị cũng có thể liên lạc với các anh trong BĐH-GX để được giúp đỡ:
– Anh Trần Đức Thành: 06 – 20 56 85 08
– Anh Nguyễn Hữu Phước: 06 – 11 58 36 46
– Anh Trần Quốc Tuấn: 06 – 34 48 66 32

Thành Thật Tri Ân Tất Cả Qúy Vị

và Kính Chúc Mùa Hè Vui Khỏe

Thành thật tri ân và cảm tạ quý vị cho những lời cầu nguyện, những đóng góp rộng rãi về tinh thần cũng như vật chất qua hình thức niên liễm và giúp nhân lực để tăng thêm các sinh hoạt của giáo xứ chúng ta mỗi ngày được tốt đẹp hơn.

Kính chúc quý vị mùa hè vui khỏe, bình an, thanh thản cho tinh thần và thêm nhiều sinh lực cho thể xác.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn bảo vệ và ban muôn ơn lành hồn xác cho qúy vị luôn mãi. Thành thật tri ân và cảm tạ.

Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong thông tin của giáo xứ vào cuối tuần của tháng 8,2020.

BĐH và Mục Tử GX

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm