Được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã vui mừng ra đi rao giảng và làm chứng nhân cho Tin Mừng của Đức Kitô Phục Sinh. Chúa Thánh Thần soi sáng và ban nhiều ơn lành để giúp con người tìm đến sự thật là Thiên Chúa. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân của bác ái của Thiên Chúa.

Đồng thời đây cũng là cơ hội để mọi người trong và ngoài Giáo xứ dâng lời tạ ơn Chúa cho ĐÔ Phêro Trần văn Hòa nhân dịp mừng kim khánh linh mục của ngài.

Trong niềm vui và biết ơn Đức Ông, Giáo xứ NVCTTDVN tại Hòa Lan chúng con kính mời qúy Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Đại Diện các Giáo Khu, và tất cả quý Ông bà anh chị em và bạn hữu đến tham dự đại lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và cầu nguyện cho Đức Ông

Chúa nhật 09.06.2019 vào lúc: 14g00

Tại nhà thờ: Heilig Hart van Jezus

Kerklaan 2

3645 EV Vinkeveen

 Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng dồi dào cho Đức Ông Phêro và cho tất cả mọi người chúng ta được luôn vững tin vào Đúc Kitô và làm chứng nhân Tin Mừng cho Nước Trời.

Chương trình:

– 12g30  Đón tiếp

– 13g00  Quý cha ban Bí Tich Hòa Giải

– 14g00  Thánh lễ Trọng Thể mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

– 17g30  Tiệc vui và văn nghệ mừng Đức Ông Phêro Trần Văn Hòa

– 19g00  Bế Mạc

 

Trân trọng kính mời,

BĐH và Mục Tử Giáo Xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện,mhm