Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh 2019

 

Đức Kitô đã sống lại thật. Alleluia!

Sự sống lại của Ngài khai mở nguồn ơn cứu chuộc và ban ơn phục sinh cho nhân loại. Ân sủng của biến cố lịch sử quan trọng này được diễn tả lại trong Tuần Thánh và đỉnh cao là sự Phục Sinh của Đức Kitô.

Tin vào mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô, giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng con kính mời quý Cha, quý vị Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em và các Bạn Hữu đến tham dư đại lễ mừng Chúa nhật Phục Sinh như là bằng chứng đức tin và kết hợp trong tình yêu cứu chuộc mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta.

  • Chúa Nhật 21.04.2019 vào lúc 14.00 giờ
  • Tại nhà thờ: Heilig Hart van Jesus
  • Kerklaan 2,
  • 3645 EV  Vinkeveen

Trước thánh lễ, sẽ có phần suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa qua những bài thánh ca do ca đoàn Thánh Linh để giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô.

Chương trình:

  • 12g30  Đón tiếp
  • -13g00  Quý cha ban Bí Tich Hòa Giải
  • 13g45  Suy niệm mầu nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Đức Kito
  • 14g00  Thánh lễ Trọng Thể Mừng Đức Kito Phục Sinh
  • 17g30  Bế mạc
  • Trân trọng kính mời,

BÐH và Mục tử Giáo xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm