Tháng 5 năm 2017 giáo xứ NVCTTDVN chúng ta đã tổ chức một cuối tuần sinh họat cho các vị cao niên và trung niên tại Banneux, Bỉ Quốc, tương đối thành công và do vậy nhiều qúy vị muốn tiếp tục. Nhiều quý vị muốn có nhiều ngày và giờ được sống bên cạnh Hiền Mẩu Maria, Mẹ Banneux. Năm nay GXNVCTTDVN tại Hòa Lan cũng sẽ tổ chức cuối tuần sinh hoạt Cao và Trung Niên từ ngày 10-11 tháng 05, 2019.

Quý vị nào muốn tham gia xin hãy ghi danh tại:

Ông: Bùi Năng Phán 06- 472 424 25 hoạc email buinangphan@hotmail.com

Ông: Nguyễn Hữu Phước 06-115 836 46 hoặc email:
phuu1971@gmail.com

 

  1. Tuổi từ 45+
  2. Bắt đầu từ thứ Sáu vào 14g00, ngày 10.5. 2019 và kết thúc sáng Chúa nhật vào lúc 10g00 ngày 12.5.2019 (xem chương trình hành hương Banneux).
  3. Địa điểm: Rue de la sapiniere 50,  B- 4141 Banneux Notre Dame.
  4. Lệ phí 120 euro bao gồm, ăn, ngủ và tiền xe buýt (xin lưu ý: khi quí vị đã ghi danh rồi mà hủy bỏ không lý do chính đáng sẽ phải bồi thường 50%.
  5. Xin chuyển lệ phí qua trương mục Giáo Xứ NL 21 RABO 0111847370 t.a.v R.K. Vietnamese Parochie. Khi chuyển tiền xin qúy vị ghi rõ (aanmelding) Cao Niên và Trung Niên 2019, tên và điạ chỉ để tránh nhầm lẫn với các sinh hoạt khác. Hoặc qúy vị cũng có thể trả tiền khi nhập trại.
  6. Phần di chuyển bằng xe buýt nhỏ sẽ được đón đưa 4 địa điểm.  Sẽ được thông báo sau.
  7. Xin mang theo giấy tờ, giấy bảo hiểm, gối, mền, khăn trải gường, và đồ dùng cá nhân. Chương trình chi tiết sẽ được thông báo trên mạng giáo xứ và báo mục vụ vào số tháng 3-6. 2019.

 

Kính mời quý vị cao và trung niên sắp xếp thời gian cùng đến tham dự và nghỉ ngơi bên Hiền Mẫu Banneux.

 

T/m Ban Cao và Trung Niên và BĐH

Mục Tử Giáo Xứ,

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm