Kính gửi  quý Cha, quý Tu sĩ vàquý Ông bà anh chị em,

Được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã mạnh dạn rao giảng về Thiên Chúa và thành chứng nhân Tin Mừng Cứu độ cho muôn người. Chúa Thánh Thần đến soi sáng, giúp con người tìm đến chân lý, nguồn thánh ân. Ngài dẫn giúp nhân loại thoát khỏi u mê tối tăm, mở lòng tìm nhận công bình và nhân ái.

Trong Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu trở thành hình ảnh, khí cụ, tình yêu và an bình của Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm hiệp thông, thánh thiêng và Giáo Hộị.

Giáo xứ chúng ta hân hoan tổ chức đại lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện xuống.

Vào lúc: 14g00 Chúa nhật ngày 20.05.2018

Tại nhà thờ: Kerklaan 2

3646 NN Vinkeveen

 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn, hướng dẫn, gìn giữ chúng ta trong tình yêu và ân sủng. Đồng thời để chúng ta có dịp gặp gỡ, chia sẻ tâm tình người Việt ly hương và khuyến khích nhau sống đức tin, đồng thời giúp con cháu chúng ta sống đức tin theo gương tiền nhân.

 

Trân trọng kính mời,

BÐH.GX.NVCTTÐVN

 

Nguyễn Hữu Phước

(Thư ký)