Kính gửi: quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ông bà và anh chị em,

Cùng với toàn thể nhân loại đang rộn ràng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, sống mầu nhiệm Đấng Cứu Thế xuống trần mặc lấy thân phận loài nguời và ở cùng nhân loại. Hòa với niềm vui linh thiêng và cao trọng ấy, Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta sẽ hân hoan cử hành đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh

vào lúc: 14 giờ, Thu Hai, ngày 25.12.2017 


tại nhà thờ: Heilig Hart van Jezus

Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen

 

Chuẩn bị cử hành đại lễ là phần thánh ca vọng Giáng Sinh sẽ do “Ca đoàn Trẻ Giáo xứ “ đảm trách, nhằm giúp chúng ta mừng và sống mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh thêm sốt sắng và ý nghiã. Kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ  và toàn thể quí ông bà anh chị em sắp xếp thời gian đến hiệp dâng đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh để tạ ơn và cảm nghiệm hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đồng thời để chúng ta có dịp gặp gỡ, thăm hỏi và cầu chúc cho nhau, cho thế giới được an bình, yêu thương trong thánh ân Chúa Hài Đồng.

Trân trọng kính mời,

Ban điều hành GX.NVCTTĐVN

và Lm. Quản Nhiệm