Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Trong thời gian gần đây sức khỏe của Cha Quản Nhiệm đã bị suy yếu nhiều. Cho nên vào ngày 7 tháng 9 năm 2017 Ngài đã có một buổi họp thân mật với sự hiện diện của Đức Ông, Quý Cha và Ban Điều Hành Giáo Xứ tại Bussum để tham khảo và bổ túc thêm về các sinh hoạt cần thiết của Giáo xứ. Đồng thời cha Quản Nhiệm và Ban Điều Hành Giáo xứ có nhờ Đức Ông và Qúy Cha phụ giúp vào các mục vụ của giáo xứ trong thời gian Cha Quản Nhiệm dưỡng bệnh và đã được các ngài đồng ý.

Các mục vụ khi cần thiết phải liên lạc như:

  • Cử hành các lễ định kỳ tại các giáo khu
  • Thánh lễ Hôn Phối và Thánh lễ Rửa Tội (với sự cộng tác của Ban Diều Hành Giáo Xứ NV.CTTĐVN)
  • Ban phép xức dầu cho người bệnh và dâng lễ An Táng.

 

xin quí ông bà anh chị em có thể liên lạc những số điện thoại dưới đây:

– Đức ông Trần văn Hòa:                06-53244362

– Cha Nguyễn văn Thông:               06-15468251

– Cha Tạ Thanh Kim Bình:            06-12624751

– Cha Trần Xuân Sang:                   06-84507767

– Cha Nguyễn Quốc Thái:               06-42710068

 

– ông Nguyễn Hữu Phước:              06-11583646

– ông Trần Thiện Huy:                    06-23117122

Vì Cha Quản Nhiệm cần sự tĩnh dưỡng để chóng bình phục, Ban Điều Hành Giáo Xứ và gia đình kính xin qúy ông bà và anh chị em tạm thời không liên lạc và thăm viếng cha quản nhiệm trong thời gian này. Những tin tức về sức khỏe Cha Quản Nhiệm sẽ được thông báo qua website của Giáo Xứ. Tình trạng sức khỏe của cha Quản Nhiệm sẽ được ban điều hành trình lên địa phận, để khi cần thiết xin giúp đỡ.

Cha Quản Nhiệm và Ban Diều Hành Giáo Xứ rất vui mừng và cảm kích khi Đức ông và Quý Cha đã dành tình thương, sắp xếp thời gian và công việc đến giúp dâng lễ cho Giáo Xứ chúng con. Chúng con xin thay mặt toàn thể Giáo Xứ xin tri ân cảm tạ Đức Ông và Quý Cha.

Xin quý ông bà và anh chị em cùng chúng tôi và gia đình cầu nguyện cho Cha Quản Nhiệm được sớm bình phục để trở lại làm chu toàn sứ vụ mục tử mà Thiên Chúa đã giao phó cho Ngài.

 

T/m  Ban Diều Hành GX.NVCTTÐVN

Nguyễn Hữu Phước