Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Vatican là thủ đô của Giáo Hội Công Giáo
Hoàn Vũ, để nâng cao đời sống tâm linh và
bồi dưỡng đức tin của người Kitô Hữu. Qua
tinh thần đó Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức
chuyến Hành Hương, có thể viếng thăm các
Đại Giáo Đường và Thánh Địa Roma như: Vương cung thánh đường Thánh Phêrô,
Vương cung thánh đường Thánh Laterano, Vương cung thánh đường Thánh Phaolô
ngoại thành, Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, Nhà thờ Đức Bà Aracoeli, Bảo
tàng viện Vatican, Hang Toại Đạo v.v.
Từ ngày thứ Sáu 27-04-2018 cho đến ngày thứ Hai 30-04-2018
Phần chi phí khách sạn Foyer Phát Diệm, tiền ăn và xe buýt sẽ được thông báo sau (tối
đa 50 người).
Xin lưu ý: vé máy bay và bảo hiểm du lịch phải tự lo.
Nếu quí vị muốn ghi danh hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua:
website Giáo Xứ: info@giaoxuvietnam.nl
Ông Nguyễn Hữu Phước: 06-11583646 – email: phuu@gmail.com
Ông Trần Thiện Huy: 06-23117122 – email:huytranthien@gmail.com
Chương trình chi tiết cuộc Hành Hương Roma Ban điều hành Giáo xứ sẽ đăng trên
website và báo LLCD tháng 1-3, 2018.
Kính mời qúy ông bà và anh chị em tham dự chuyến hành hương đầy ý nghĩa này.
Trân trọng kính mời,
Lm. Quản Nhiệm và
BDH. GX.NVCTTĐVN